คลินิกแพทย์วิเชียร 
คลินิกเฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด

รักษาอาการและโรคทางจิตเวช        โรคซึมเศร้า...            
แผลตรึงใจ...  
 ฆ่าตัวตาย คิดฆ่าตัวตาย... 
อาการหวาดระแวง หูแว่ว ปัญหาครอบครัว  ปัญหาวัยรุ่น      
ปัญหาการทำงาน   ปัญหาการเรียน
ปัญหาทางอารมณ์  ปรับตัวและพฤติกรรม 
ปัญหาทางเพศ ​ติดต่อเรา..คลินิก​    
โทร 0894828290 และ
02 9674391 ในเวลาทำการ 


​​

จิตแพทย์

ดำเนินการโดย
นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม
แพทย์และจิตแพทย์ ประจำคลินิก 

 

เวลาทำการ
วันอังคาร-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-15.00 น.
วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. 
วันจันทร์ หยุด
 

อัตราค่าบริการจิตเวช
ครั้งแรก1000-1500 บาท
ครั้งต่อไป 300-500 บาท

ค่ายา ขึ้นกับชนิดและปริมาณขอขอบคุณ ...จากคลินิกแพทย์วิเชียร