โรคซึมเศร้า  Depression
โรคซึมเศร้า ต่างจาก ภาวะอารมณ์ซึมเศร้า 
ตรงที่ โรคซึมเศร้ามีอารมณ์ซึมเศร้านาน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจาก http://thaipsychiatry.wordpress.com