โรคซึมเศร้า  Depression

โรคซึมเศร้า ต่างจาก ภาวะอารมณ์ซึมเศร้า 
ตรงที่ โรคซึมเศร้ามีอารมณ์ซึมเศร้านาน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://thaipsychiatry.wordpress.com