คลินิกแพทย์วิเชียร   

คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด  
โทร 02 9674391  0894828290
และ 092 8036744 
 ในเวลาทำการ 

       
 
 
 

การรักษาและบริการ

Project Image

 

Project Image
Project Image

 

การรักษาและบริการ

Project Image

 

Project Image

 

 

Project Image

 

รู้จักเรา..คลินิก ...เพิ่มเติม
ตรวจรักษา โดย  
นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม  
จิตแพทย์ประจำคลินิก

ได้รับรองเป็นสถานบำบัดยาเสพติด
 
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ประกาศความยินยอม
ในการเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล และ
การรักษาความลับข้อมูลด้านสุขภาพ
สำหรับผู้รับบริการคลินิกแพทย์วิเชียร

Project Image

Project Image

 

Project Image

 

ติดต่อเรา..คลินิก 

   02 9674391  089 4828290   
    และ092 8036744 ในเวลาทำการ

  คนไข้เก่า Line ID: dr.wichian clinic  
หรือ ID เบอร์โทร 0894828290 
คนไข้ใหม่ Line ID drwichian2 หรือ
ID เบอร์โทร 0928036744

คลินิกแพทย์วิเชียร สุขภาพจิตและยาเสพติด คลินิกแพทย์วิเชียรสุขภาพจิตและยาเสพติด