คลินิกแพทย์วิเชียร   

คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด  
โทร 02 9674391 0894828290 092 8036744     

       
 
 

รู้จักเรา..คลินิก ...เพิ่มเติม
ตรวจรักษา โดย  
นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม  
จิตแพทย์ประจำคลินิก

ได้รับรองเป็นสถานบำบัดยาเสพติด
 
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ติดต่อเรา..คลินิก 

   02 9674391  089 4828290  092 8036744
  Line ID: dr.wichian clinic  หรือ   
ID เบอร์โทร 0894828290  หรือ drwichian2

คลินิกแพทย์วิเชียร สุขภาพจิตและยาเสพติด คลินิกแพทย์วิเชียรสุขภาพจิตและยาเสพติด