คลินิกแพทย์วิเชียร  
คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด

เปิดบริการเวลา.. นัดหมาย. อัตราค่าตรวจรักษา

เปิดบริการเวลา

วันอังคาร - วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น
วันเสาร์ 10.00 - 15.00 น
วันอาทิตย์ 15.00 - 20.00 น
วันจันทร์ หยุด

คนไข้ใหม่  
นัดเวลาพบแพทย์ล่วงหน้า
   โทร  089 4828290 และ
02 -9674391 ในเวลาทำการ
   ID Line เบอร์โทร 0894828290

อัตราค่าตรวจรักษาและบริการ
ด้านจิตเวชและยาเสพติด

ค่าตรวจรักษาครั้งแรก  (คนไข้ใหม่)
 ค่าตรวจรักษา 500 -1,500 บาท    
    ค่ายา ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณยา
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการตรวจรักษาและค่ายา 2 สปัดาห์ ประมาณ 1,500 บาท
ครั้งต่อไป   
ค่าตรวจรักษา  300 - 500   บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการตรวจรักษาและค่ายา 2 สปัดาห์ ประมาณ 1,000 บาท
ค่ายา  ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณยา
หากขาดการรักษากับคลินิกเกิน 3 เดือน นับเป็นคนไข้ใหม่