คลินิกแพทย์วิเชียร    
เปิดให้บริการ.. อัตราบริการ.. ขั้นตอนการบริการเปิดบริการเวลา

วันอังคาร - วันศุกร์ 17.00-20.00 น
วันเสาร์ 10.00-15.00 น
วันอาทิตย์ 15.00-20.00 น
วันจันทร์ หยุด

คนไข้ใหม่

นัดเวลาพบแพทย์
089 4828290 และ
02 -9674391
ในเวลาทำการ

คนไข้เก่า  

1.พบแพทย์ตามนัด
2.แจ้งรหัส ชื่อผู้ป่วย  
3.รอพบจิตแพทย์ 
4.รับยาและรับบัตรนัดครั้งต่อไป
    

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ จากคลินิกแพทย์วิเชียร