คลินิกแพทย์วิเชียร  
คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด

เปิดบริการเวลา.. นัดหมาย. อัตราค่าตรวจรักษา