โรควิตกกังวล 

GENERALIZED ANXIETY DISORDER

โรควิตกกังวล แตกต่างจาก ความรู้สึกวิตกกังวลทั่วๆไป
โรควิตกกังวลจะรู้สึกวิตกกังวลและกลัวอย่างเกินเหตุ
จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

 

เมื่อไรควรไปพบจิตแพทย์เมื่อมี
อาการวิตกกังวลมากกว่าปกติ
กระทบต่อชีวิตประจำวัน การทำงาน 
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นแย่ลง
 และมีอาการทางกาย เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ 

วินิจฉัยโรค

     1. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลมากผิดปกติ
     ติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน
      2. มีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 3 อย่าง 
2.1. กระวนกระวาย
2.2. เหนื่อยง่าย
2.3. ขาดสมาธิ
2.4. หงุดหงิดง่าย
      2.5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2.6. นอนไม่หลับ


การรักษา
   1.การพูดคุย ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
2.การรักษาด้วยยา 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..www.thaipsychiatry.wordpress.com