ดึงผมตัวเอง    Trichotillomania

การดึงผม คือ HAIR PULLING DISORDER หรือTRICHOTILLOMANIA
            เป็นกลุ่มอาการพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ

  

เวลาทำการ
วันอังคาร-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-15.00 น.
วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. 
วันจันทร์ หยุด
 

อัตราบริการจิตเวช 
ค่าตรวจรักษา ให้คำปรึกษา
ครั้งแรก 1000-1500  บาท
ครั้งต่อไป 300- 500 บาท
ค่ายา ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณยา

สอบถาม
โทร 089 4828290
0926318799
และ  02 -9674391 ในเวลาทำการ
Line id 0894828290