โรคหอบจากอารมณ์
   
Hyperventilation syndrome


 โรคมือจีบ หรือโรคหอบทางอารมณ์ คืออะไร 

การที่ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเร็วและลึกอยู่นาน
จนทำให้เกิดความผิดปกติของค่าสารเคมีในเลือด
ทำให้มีอาการต่างๆ ทางร่างกายตามมา

สาเหตุ
สาเหตุทางจิตใจหรืออารมณ์เป็นหลัก
เช่น 
วิตกกังวล ตกใจกลัว ประหม่า หรือเครียด  
อาการที่เกิดคนไข้เป็นจริงไม่ได้แกล้งทำ
เพราะการหายใจแรงและเร็วอยู่นาน
ทำให้เกิดความผิดปกติของสารเคมีในเลือด

อาการ
 มักเกิดขึ้นในเวลา 20-30 นาที 

หายใจหอบเร็ว รู้สึกหายใจลำบาก 
หัวใจเต้นแรงและเร็วกว่าปกติ ใจสั่น
 รู้สึกหวิว หน้ามืด เวียนศีรษะ
มีอาการเหน็บหรือชาที่มือ เท้า
ปาก
เกร็ง มือจีบ แน่นหน้าอก แน่นท้อง 
รู้สึกกังวล กระวนกระวาย หรือตึงเครียด

 วิธีการดูแลตนเอง
1. ฝึกหายใจช้าๆ ควบคุมการหายใจ
2.ออกกำลังกาย  
3.การลดความเครียด

พบได้ทุกเพศทุกวัย  
พบบ่อยในกลุ่มอายุ 15-55 ปี
และในหญิงมากกว่าชาย ถึง 2 เท่า

โรคหอบจากอารมณ์ไม่ใช่โรคที่มีอันตรายร้ายแรง
 แต่ควรแน่ใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นๆ
   

 ขอขอบคุณ ...ข้อมูลจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / www.ramamental.com /  www.pobpad.com