เครียด   Stressความเครียดเหมือนกันทุกคนหรือไม่...ไม่
สาเหตุเกิดความเครียดในแต่ละคน...ไม่เหมือนกัน
และการตอบสนองต่อความเครียดแต่่ละคน...แตกต่างกัน
ความเครียด คือโรคจิต หรือไม่... ไม่ใช่โรคจิต ความเครียด เกิดจากหลายสาเหตุ
เช่น สภาพแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือจากนิสัย
แม้ว่าไม่เกิดอันตรายร้ายแรง
หากไม่รีบรักษา อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเมื่อใดต้องปรึกษาแพทย์ 
   1.  รู้สึกเหมือนคนหลงทางหาทางแก้ไขไม่เจอ
   2. กังวลมากเกินและไม่สามารถควบคุม
   3. มีผลกระทบคุณภาพชีวิต เช่น การนอน
งานที่ทำ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจาก .. www.somdet.go.th