เครียด   Stress

ความเครียดเหมือนกันทุกคนหรือไม่...ไม่
สาเหตุเกิดความเครียดในแต่ละคน...ไม่เหมือนกัน
และการตอบสนองต่อความเครียดแต่่ละคน...แตกต่างกัน
ความเครียด คือโรคจิต หรือไม่... ไม่ใช่โรคจิต 

ความเครียด เกิดจากหลายสาเหตุ
เช่น สภาพแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือจากนิสัย
แม้ว่าไม่เกิดอันตรายร้ายแรง
หากไม่รีบรักษา อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

เมื่อใดต้องปรึกษาแพทย์ 
   1.  รู้สึกเหมือนคนหลงทางหาทางแก้ไขไม่เจอ
   2. กังวลมากเกินและไม่สามารถควบคุม
   3. มีผลกระทบคุณภาพชีวิต เช่น การนอน
งานที่ทำ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก .. www.somdet.go.th