โรคแพนิค    Panic disorderสาเหตุเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..http://www.ramamental.com