โรคแพนิค    Panic disorder

สาเหตุเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..http://www.ramamental.com