โรคย้ำคิดย้ำทำ  OCD

 Obsessive-Compulsive disorder 

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำๆ ทำให้เกิดความกังวลใจ
และตอบสนองด้วยการทำพฤติกรรมซ้ำๆ
เพื่อลดความไม่สบายใจ ทั้งที่รู้ว่าไม่มีเหตุผล
แต่ไม่สามารถหยุดคิดและกระทำได้
หมดเวลาไปกับอาการนั้น ทำให้ทุกข์ทรมาน

สาเหตุ  จากเมตาโบลิซึมของสมองเพิ่มขึ้น และ
ระบบประสาทสื่อนำประสาท ผิดปกติ 

อาการย้ำคิดย้ำทำ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความกลัวเรื่องโชคร้าย  และกลัวความสกปรก

ขอขอบคุณ..ข้อมูลจาก www.ramamental.com