โรคจิตเภท   schizophrenia

ปัจจุบันยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง 
กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค
เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรม ความคิด แตกต่างจากบุคคลทั่วไปอย่างมาก
 


เวลาทำการ
วันอังคาร-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-15.00 น.
วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. 
วันจันทร์ หยุด

อัตราบริการจิตเวช 
ค่าตรวจรักษา ให้คำปรึกษา
ครั้งแรก 1000-1500  บาท
ครั้งต่อไป 300- 500 บาท
ค่ายา ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณยา

สอบถาม
โทร 089 4828290
0926318799
และ  02 -9674391 ในเวลาทำการ
Line id 08948282903

ขอขอบคุณ ..ข้อมูลจาก www.ramamental.com/