ยาแก้ปวดเขียวเหลือง   Tramadol 

Tramadol hydrochloride
ยาอันตรายในกลุ่มopioids ออกฤทธิ์เหมือนมอร์ฟีน
เป็นยาควบคุม
ใช้ระงับอาการปวด ระดับปานกลางถึงรุนแรง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ..www.narcotic.fda.moph.go.th/