เฮโรอีน  Heroin

ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน และฝิ่น  
ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนต่างๆของร่างกาย 
เสพติดได้ง่ายกว่าฝิ่นหรือมอร์ฟีน
เพราะมีฤทธิ์เข้มข้นรุนแรง มีผลลดอาการปวดที่รุนแรง

เวลาทำการ
วันอังคาร-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-15.00 น.
วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. 
วันจันทร์ หยุด 

อัตราบริการยาเสพติด 
ค่าตรวจรักษา ให้คำปรึกษา
ครั้งแรก 300-500  บาท
ครั้งต่อไป 50- 300 บาท
ค่ายา ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณยา

สอบถาม
โทร 089 4828290
0926318799
และ  02 -9674391 ในเวลาทำการ
Line id 0894828290

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..www.oocities.org/palanamai/