โรคพิษสุราเรื้อรัง    Alcoholism

ยังไม่มีการแยกที่เด่นชัดระหว่างติดสุราและพิษสุราเรื้อรัง 
        แต่อาการเตือนว่าจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง..
เมื่อหยุดสุราจะมีอาการไม่มีความสุข 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก..http://siamhealth.net/