วัยทองในผู้ชาย  Andropauseอาการวัยทองในผู้ชาย คืออะไร 

             คือกลุ่มอาการถดถอยทางร่างกายและจิตใจ   เป็นผลจากการสร้างฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน ลดน้อยลง  และมีกระทบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ  จิตใจ อารมณ์  และอวัยวะต่างๆในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป  พบในผู้ชายช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป  แต่ปัจจุบันอายุ 30  ปี ปลายๆ อาจเริ่มมีอาการวัยทองได้  จากภาวะเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ  ความอ้วน  ขาดการออกกำลังกาย ดื่มสุรา และสูบบุหรี่  เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายมีอาการวัยทองเร็วกว่าปกติอาการของวัยทองในผู้ชาย
วัยทองในผู้ชาย
ส่วนมากเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์
ดังนั้น การมีความขัดแย้ง ทะเลาะและการกระทำโดยขาดเหตุผล อาจเกิดขึ้นในครอบครัวและการทำงาน
 
ดังนั้น เมื่อถึงเวลามีการเปลี่ยนวัย
ผู้ชายก็ควรที่จะต้องรู้และเข้าใจตัวเอง
 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?


​​

เวลาทำการ
วันอังคาร-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-15.00 น.
วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. 
วันจันทร์ หยุด

อัตราบริการจิตเวช 
ค่าตรวจรักษา ให้คำปรึกษา
ครั้งแรก 1000-1500  บาท
ครั้งต่อไป 300- 500 บาท
ค่ายา ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณยา

สอบถาม
โทร 089 4828290
0926318799
และ  02 -9674391 ในเวลาทำการ