รู้จักเรา...คลินิกแพทย์วิเชียร 
คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด

 
เรา..เป็นคลินิกแพทย์ 
ชื่อ  คลินิกเวชกรรมคลินิกแพทย์วิเชียร   ประเภทเวชกรรมทั่วไป 
คลินิกเฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด
รับรองเป็นสถานบำบัดยาเสพติด 

ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

 นโยบายของเรา 
 ให้บริการการรักษาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม  จิตแพทย์
1.แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2.วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
3.อนุบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

ประสบการณ์ทำงาน
ด้านจิตเวชและยาเสพติดกว่า 20 ปี เช่น
เคยทำงานที่ รพ.พระนั่งเกล้า
 
รพ.ศรีธัญญา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 

ใบอนุญาตและการรับรองสถานพยาบาล 
1.ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่่งวัตถุออกฤทธิ์ 
2.ใบอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาล 
3.ใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลเวชกรรม 
4.การรับรองจัดตั้งสถานพยาบาล
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาล
  
เพิ่มเติม.

เรา..คลินิกอยู่ที่นี่ 
เลขที่ 78/120 (33) ซอยประชาราษฎร์ 26
(ซอยศรีพรสวรรค์) ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 


เปิดบริการเวลา
อัตราค่าบริการ
และขั้นตอนบริการ ..
เพิ่มเติม.

แผนที่เดินทางมาคลินิกแพทย์วิเชียร 
 
 แผนที่คลินิก Google Map  แผนที่คลินิกแผนวิเชียร

ติดต่อเรา
  02 9674391 0894828290 และ 0928036744 ในเวลาทำการ 
 
คลินิกแพทย์วิเชียร สุขภาพจิตและยาเสพติด คลินิกแพทย์วิเชียร สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 Line ID dr.wichianclinic หรือ
ID เบอร์โทร 0894828290
คนไข้ใหม่ Line ID drwichian2 หรือ
ID เบอร์โทร 0928036744