รู้จักเรา...คลินิกแพทย์วิเชียร

   คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด  เรา..เป็น​​คลินิกแพทย์​​​​ 

ชื่อ  คลินิกเวชกรรมคลินิกแพทย์วิเชียร   ประเภทเวชกรรมทั่วไป 
คลินิกเฉพาะทางด้านจิตเวชและยาเสพติด
ได้รับรองเป็นสถานบำบัดยาเสพติด  ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  
โดยนายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม แพทย์และจิตแพทย์
มีประสบการณ์รักษาโรคจิตเวชและติดยาเสพติด 20 ปีเรา..คลินิกอยู่ที่นี่ 
อาคารพาณิชย์เลขที่ 78/120 ซอยประชาราษฎร์ 26
(ซอยศรีพรสวรรค์)ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
แผนที่เดินทางมาคลินิกแพทย์วิเชียร 
  แผนที่คลินิก Google Map  แผนที่คลินิกแผนวิเชียรนโยบายของเรา 
1. การรักษา
เน้นผสมผสานการใช้ยาและการปรับจิตใจพฤติกรรม
 2. รักษาข้อมูลผู้ป่วย
บันทึกในแฟ้มกระดาษไม่เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
      3. ให้การรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานใบอนุญาต และการรับรองสถานพยาบาล 

      1.ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่่งวัตถุออกฤทธิ์ 
      2.ใบอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาล 
      3.ใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลเวชกรรม 
      4.การรับรองจัดตั้งสถานพยาบาล
   
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาล

เพิ่มเติม.ขอขอบคุณ..ที่ติดต่อเรา ...คลินิกแพทย์วิเชียร