รู้จัก..นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม


Project Image


นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม
แพทย์และจิตแพทย์ประจำคลินิก  
 

Project Image

ทำงานด้านจิตเวชและยาเสพติดมากกว่า 20 ปี

ปัจจุบัน ทำงานประจำที่คลินิกแพทย์วิเชียร​

ประสบการณ์เคยทำงานที่ 

1.โรงพยาบาลศรีธัญญา 
2.กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
3.สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
4.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 

 

Project Image

 

การศึกษา
1.แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2.วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
3.อนุบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา​นโยบาย
1.การรักษา
เน้นการผสมผสาน การใช้ยาและการปรับจิตใจ
2.รักษาความลับของผู้ป่วย  
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
   
 


​​

คุณค่า 

1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. รักษาความลับของผู้ป่วย

เวลาทำงาน

อังคาร - ศุกร์ 17 -20.00 น
เสาร์ 10-15.00 น 
อาทิตย์ 15 -20.00 น

หยุดวันจันทร์

ทีมงาน

จิตแพทย์
พยาบาล
เจ้าหน้าที่
 นายแพทย์วิเชียร ดีเป็นธรรม   
 

 
Project Image
Project Image
Project Image